Webinars 

Er du interessert i fordelene ved termografi for å forbedre vedlikeholdspraksisen deres?

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

Dette webinaret tar for seg bruk av termokameraer for å finne elektriske energitap. Vi fokuserer på å finne feil i elektrisk utstyr som kabler, koblinger, sikringer, brytere, transformatorer, motorer osv., feil som kan assosieres med unormale elektriske energitap.

I løpet av webinaret vil du lære:

Vårt mål er å gi deg en god introduksjon til mulighetene et termokamera har til å finne feil i belastet elektrisk utstyr, uten at produksjonen forstyrres. Dette er ikke ment som en full trening.

Webinaret er perfekt for:

  •        Elektrikere
  •        Elektroentreprenører
  •        Elektroingeniører
  •        Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

Datoer og steder:

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

01.11.17 – kl. 10:00 – online

08.11.17 – kl. 10:00 – online

17.11.17 – kl. 10:00 – online

06.12.17 – kl. 10:00 – online

18.12.17 – kl. 10:00 – online

Er du interessert i å spare penger på strømregningen og øke levetiden for dine maskiner?

Webinar: Nettkvalitet - hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle?

Dette webinaret tar for seg hva nettkvalitet er og hvordan den kan se ut i virkelige situasjoner. I tillegg ser vi litt på relaterte forskrifter og normer. Mest fokus legger vi på måling av relevante parametere, hva som må måles og hva slags typer instrumenter som er egnet. Det viktigste deretter er å korrelere målingene til fenomener av nettkvalitet.

I løpet av webinaret vil du lære:

  •        Om konsekvensene av dårlig nettkvalitet
  •        Hvordan du kan måle og identifisere nettkvalitetsparametere effektivt

Webinaret er perfekt for:

  •        Elektroingeniører
  •        Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

Datoer og steder:

Webinar: Nettkvalitet - Hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle? (Norsk)

01.11.17 – kl. 13:00 – online

08.11.17 – kl. 13:00 – online

17.11.17 – kl. 13:00 – online

06.12.17 – kl. 13:00 – online

18.12.17 – kl. 13:00 – online

 

 

 

For questions or comments please email us at: fluke.academy@Fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at DANAHER

Powered by Wild Apricot Membership Software