Alle kommende webinarer

No upcoming events

Webinars 


Er du interessert i fordelene ved termografi for å forbedre vedlikeholdspraksisen deres?

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

Dette webinaret tar for seg bruk av termokameraer for å finne elektriske energitap. Vi fokuserer på å finne feil i elektrisk utstyr som kabler, koblinger, sikringer, brytere, transformatorer, motorer osv., feil som kan assosieres med unormale elektriske energitap.

I løpet av webinaret vil du lære:

Vårt mål er å gi deg en god introduksjon til mulighetene et termokamera har til å finne feil i belastet elektrisk utstyr, uten at produksjonen forstyrres. Dette er ikke ment som en full trening.

Webinaret er perfekt for:

  •        Elektrikere
  •        Elektroentreprenører
  •        Elektroingeniører
  •        Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

 

Se under «Termografi»

 

Er du interessert i å spare penger på strømregningen og øke levetiden for dine maskiner?

Webinar: Nettkvalitet - hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle?

Dette webinaret tar for seg hva nettkvalitet er og hvordan den kan se ut i virkelige situasjoner. I tillegg ser vi litt på relaterte forskrifter og normer. Mest fokus legger vi på måling av relevante parametere, hva som må måles og hva slags typer instrumenter som er egnet. Det viktigste deretter er å korrelere målingene til fenomener av nettkvalitet.

I løpet av webinaret vil du lære:

  •        Om konsekvensene av dårlig nettkvalitet
  •        Hvordan du kan måle og identifisere nettkvalitetsparametere effektivt

Webinaret er perfekt for:

  •        Elektroingeniører
  •        Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

 

Se under “Nettkvalitet”

 

 

 

 

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software