Novinky v TERMODIAGNOSTICE pro rok 2019

  • 14-11-2018
  • 09:00 - 14:00 (UTC+01:00)
  • Praha
  • 100

Registration

  • contact Ahlborn

Refreshments and lunch will be provided
Registration is closed

Elektrické komponenty jsou páteří průmyslu a předcházet poruchám je velmi důležité. Seminář se bude proto zaměřovat na běžné i nestandardní typy elektrických závad a jejich odhalování pomocí termokamery, preventivní údržbu, správnou diagnózu a návrh vhodných řešení.

Termokamery lze použít i ve stavebnictví k mnoha účelům. Nejznámější jsou tepelné ztráty budov, ale stejně dobře lze termokamery využít k identifikaci vlhkosti, úniků vody z otopné soustavy nebo vodovodního potrubí a následně pro kontrolu správnosti provedené opravy. Termografie pomáhá odborníkům HVAC při instalacích, údržbě a opravách po celý rok.

termodiagnostika 2017

Multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz, firmy AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o. a FLUKE EUROPE B.V. Vás zvou na odborný seminář zaměřený na termodiagnostiku s předním světovým odborníkem v oblasti termodiagnostiky Vicentem Ribeirem.

Termín konání:
14. 11. 2018 (od 9:30 do 14:00)

Místo konání:
Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 170 00 Praha

Program semináře

http://www.elektroprumysl.cz/veletrhy-seminare-media/odborny-seminar-novinky-v-termodiagnostice-pro-rok-2019


For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software