Gebruikerstraining Thermografie: Fluke Professional-serie

  • 22-11-2018
  • 13:30 - 16:30
  • Molenaarsgraaf: middag
            

   

Als u een Fluke Thermografische camera uit de Professional-serie heeft aangeschaft, dan wilt u natuurlijk ook graag weten hoe u de thermografische camera in uw situatie zo optimaal mogelijk kunt benutten.

Tijdens deze ca. 3 uur durende gebruikerstraining Thermografie laten we daarom zien, hoe u in uw situatie de thermografische camera het beste kunt instellen en gaan we in op de interpretatie van de meetgegevens.

U wordt getraind in een kleine groep deelnemers die beschikken over hetzelfde type thermografische camera, waardoor er volop aandacht is voor uw persoonlijke meetvraagstukken.

De gebruikerstraining Thermografie beslaat één dagdeel en de kosten bedragen € 245,- per persoon (excl. BTW).

Heeft u een Fluke Ti200, Ti300, Ti400, Ti450 of Ti480, dan kunt u zich inschrijven voor deze middagsessie. Vermeld s.v.p. bij uw inschrijving voor welk type Thermografische camera u getraind wilt worden.  
  

Registreer u nu d.m.v. onderstaande link voor de Gebruikerstraining Thermografie: https://www.have-digitap.nl/actueel/event/gebruikerstraining-thermografie-fluke-professional-serie-ti/NID799

Na inschrijving krijgt u vanuit Havé Digitap een bevestiging.

  

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software