Er du interessert i fordelene ved termografi for å forbedre vedlikeholdspraksisen deres?

Seminaret Hvordan fagfolk bruker termografi vil komme med praktiske tips

Dette seminaret viser hvordan dere kan bruke bildetaking til å identifisere feil i utstyret under normale arbeidsforhold, i nye eller eksisterende anlegg. Ekspertene våre vil vise dere forskjellen mellom et normalt visuelt bilde og et infrarødt bilde eller et varmebilde, og hvilke fordeler du kan oppnå ved å lære deg hvordan du bruker dem i anlegget og i vedlikeholdsarbeidet. Dere vil se potensielle defekter som allerede er dukket opp i nye installasjoner, eller i installasjoner dere nettopp har reparert. Termokameraet vil gjøre det mulig for dere å se slike problemer, som ikke er kjente i dag, og treffe passende tiltak for å unngå problemer i fremtiden og spare både tid og penger.

Dette vil du lære i løpet av seminaret:

  • forstå forskjellen mellom et visuelt bilde og et varmebilde
  • forstå hva den forskjellen betyr for dere, slik at dere kan finne skjulte elektriske defekter så vel som dårlige forbindelser
  • forstå noen av begrensningene ved termografi
  • få en innføring i vanlige typer elektriske defekter under høy, middels og lav spenning som kan oppdages med et termokamera
  • oppdag fordelene ved termografi for å forbedre vedlikeholdspraksisen deres
  • tips for å bruke et Fluke-termokamera til å hjelpe dere med å oppdage elektriske defekter

Perfekt for:

  • instrumentteknikere/-ingeniører
  • prosessteknikere/-ingeniører
  • elektroteknikere som er involvert i prosessinstrumenter
  • alle teknikere som er involvert i å vedlikeholde automatiserte prosesskontroller

For questions or comments please email us at: fluke.academy@Fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at DANAHER

Powered by Wild Apricot Membership Software