Er du interessert i å spare penger på strømregningen og øke levetiden for dine maskiner?

Seminarer om nettkvalitet

Er du en profesjonell som ønsker å vite hvordan du kan sette opp en belastningsstudie, måle nettkvaliteten fra e-verket eller finne forstyrrelser i anleggene dine, kan du nå bli med på et nettkvalitetsseminar hos Fluke og lære hvordan du kan spare penger på strømregningen og øke maskinenes levetid.

Hva du vil lære på seminaret:

 • Introduksjon av prinsippene for nettkvalitet
 • Flimmer, transienter, spenning, strøm og frekvens
 • Laststudier
 • Energiforbruk i anlegg, kontorer og hjem
 • Hvordan måle ubalanse, harmoniske, interharmoniske
 • Signalering over spenningsnettet, kortvarige spenningsfall og -økninger

Perfekt for:

 • Anleggsansvarlige
 • Vedlikeholdsingeniører
 • Energikonsulenter
 • Elektroingeniører

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For deg som trenger å teste stasjonære batterier og batteribanker i kritiske backupsystemer.

Kurs i batteritesting

Vi bruker Flukes 500-serie med batterianalysatorer for å vise hvordan du effektivt kan teste ytelse og feilsøke individuelle stasjonære batterier og batteribanker. Målet er å få ned tid forbundet med batteritest, og reduserer totale eierkostnader.

Seminarinnhold: 

 • Introduksjon av prinsippene for batteritest
 • Fluke 500-serien funksjoner og testmetoder
 • Struktur for lagring og analyse ved hjelp av «Fluke Battery Management programvare»

Perfekt for:

 • Anleggsansvarlige
 • Anleggsingeniører
 • Vedlikeholdsansvarlige
 • Datasentre
 • Ingeniører som jobber for UPS/batterileverandører 

Datoer og steder

For questions or comments please email us at: fluke.academy@Fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at DANAHER

Powered by Wild Apricot Membership Software