Kalender Norway and Iceland

Upcoming events

  • 19-03-2019
  • 09:00 - 15:00 (UTC+01:00)
  • Kristiansand, Scandic hotel Sørlandet, Travparkveien 14
  • 15
  Register

  Seminar - Målemetoder for energibesparelser

  Benytt sjansen og lær mer om målemetoder, termografering og feilsøking

    

  Del 1: Hva er bra, hva er dårlig…, og hvordan kan vi måle? -  2 timer
  - Her snakker vi om konseptet elkvalitet, hvilke parter som er involvert og hva som er konsekvensen av dårlig elkvalitet. 
  - Vi snakker også om noen viktige forskrifter som partene må forholde seg til, hvilke målinger som er aktuelle å foreta, litt om sikkerhet og litt om hva man skal tenke på ved valg av instrumenter
  - Instrumenter: Fokus på nettkvalitetsanalysatorer


    Del 2: Finn elektriske energitap med termografi  - 2 timer
  - Vi tar for oss litt generelt om hva termografi er, og hva som er fordelene og mulighetene. Så ser vi på fenomener som forårsaker energitap, og hvordan vi kan avsløre dette med et termokamera. Vi fokuserer på usymmetri, harmoniske og overspenninger/strømmer. Nettkvalitet er et viktig tema her, og det gis mye utfyllende informasjon
  til del 1. 
  - Instrumenter: Fokus på termokameraer

  Del 3: Målemetoder for feilsøking på motorer og frekvensomformere -  1 time
  - Vi ser på prinsippene for et system med frekvensomformer og motor, hvilke problemer som kan oppstå, hva som kan bli resultatet, og hvordan vi kan feilsøke på systemet.
  - Instrumenter: Fokus på MDA 550 og 438-II

  Deltaker avgift kr 450,- inkl lunsj.
  Vær rask, kun 15 deltakere pr. seminar

  Seminaret er et samarbeid mellom IKM Instrutek og Fluke Norge

  • 26-03-2019
  • 09:00 - 15:00 (UTC+01:00)
  • Stavanger, IKM lokaler, Ljosheimvegen 12, 4051 Sola
  • 15
  Register

  Seminar - Målemetoder for energibesparelser

  Benytt sjansen og lær mer om målemetoder, termografering og feilsøking

    

  Del 1: Hva er bra, hva er dårlig…, og hvordan kan vi måle? -  2 timer
  - Her snakker vi om konseptet elkvalitet, hvilke parter som er involvert og hva som er konsekvensen av dårlig elkvalitet. 
  - Vi snakker også om noen viktige forskrifter som partene må forholde seg til, hvilke målinger som er aktuelle å foreta, litt om sikkerhet og litt om hva man skal tenke på ved valg av instrumenter
  - Instrumenter: Fokus på nettkvalitetsanalysatorer


    Del 2: Finn elektriske energitap med termografi  - 2 timer
  - Vi tar for oss litt generelt om hva termografi er, og hva som er fordelene og mulighetene. Så ser vi på fenomener som forårsaker energitap, og hvordan vi kan avsløre dette med et termokamera. Vi fokuserer på usymmetri, harmoniske og overspenninger/strømmer. Nettkvalitet er et viktig tema her, og det gis mye utfyllende informasjon
  til del 1. 
  - Instrumenter: Fokus på termokameraer

  Del 3: Målemetoder for feilsøking på motorer og frekvensomformere -  1 time
  - Vi ser på prinsippene for et system med frekvensomformer og motor, hvilke problemer som kan oppstå, hva som kan bli resultatet, og hvordan vi kan feilsøke på systemet.
  - Instrumenter: Fokus på MDA 550 og 438-II

  Deltaker avgift kr 450,- inkl lunsj.
  Vær rask, kun 15 deltakere pr. seminar

  Seminaret er et samarbeid mellom IKM Instrutek og Fluke Norge

  • 27-03-2019
  • 09:00 - 15:00 (UTC+01:00)
  • Stavanger, IKM lokaler, Ljosheimvegen 12, 4051 Sola
  • 15
  Register

  Seminar - Målemetoder for energibesparelser

  Benytt sjansen og lær mer om målemetoder, termografering og feilsøking

    

  Del 1: Hva er bra, hva er dårlig…, og hvordan kan vi måle? -  2 timer
  - Her snakker vi om konseptet elkvalitet, hvilke parter som er involvert og hva som er konsekvensen av dårlig elkvalitet. 
  - Vi snakker også om noen viktige forskrifter som partene må forholde seg til, hvilke målinger som er aktuelle å foreta, litt om sikkerhet og litt om hva man skal tenke på ved valg av instrumenter
  - Instrumenter: Fokus på nettkvalitetsanalysatorer


    Del 2: Finn elektriske energitap med termografi  - 2 timer
  - Vi tar for oss litt generelt om hva termografi er, og hva som er fordelene og mulighetene. Så ser vi på fenomener som forårsaker energitap, og hvordan vi kan avsløre dette med et termokamera. Vi fokuserer på usymmetri, harmoniske og overspenninger/strømmer. Nettkvalitet er et viktig tema her, og det gis mye utfyllende informasjon
  til del 1. 
  - Instrumenter: Fokus på termokameraer

  Del 3: Målemetoder for feilsøking på motorer og frekvensomformere -  1 time
  - Vi ser på prinsippene for et system med frekvensomformer og motor, hvilke problemer som kan oppstå, hva som kan bli resultatet, og hvordan vi kan feilsøke på systemet.
  - Instrumenter: Fokus på MDA 550 og 438-II

  Deltaker avgift kr 450,- inkl lunsj.
  Vær rask, kun 15 deltakere pr. seminar

  Seminaret er et samarbeid mellom IKM Instrutek og Fluke Norge

  • 08-04-2019
  • 10:00 - 11:00
  • Online
  Register


  Webinar: Finn elektriske energitap med termografi

  Dette webinaret tar for seg bruk av termokameraer for å finne elektriske energitap. Vi fokuserer på å finne feil i elektrisk utstyr som kabler, koblinger, sikringer, brytere, transformatorer, motorer osv., feil som kan assosieres med unormale elektriske energitap.

  I løpet av webinaret vil du lære:

  Vårt mål er å gi deg en god introduksjon til mulighetene et termokamera har til å finne feil i belastet elektrisk utstyr, uten at produksjonen forstyrres. Dette er ikke ment som en full trening.

  Webinaret er perfekt for:

  ·         Elektrikere

  ·         Elektroentreprenører

  ·         Elektroingeniører

  ·         Vedlikeholdsansvarlige på anlegg

  ·         Ansvarlige for energiforbruk

   

  • 08-04-2019
  • 13:00 - 14:00
  • Online
  Register


  Dette webinaret tar for seg hva nettkvalitet er og hvordan den kan se ut i virkelige situasjoner. I tillegg ser vi litt på relaterte forskrifter og normer. Mest fokus legger vi på måling av relevante parametere, hva som må måles og hva slags typer instrumenter som er egnet. Det viktigste deretter er å korrelere målingene til fenomener av nettkvalitet.

  I løpet av webinaret vil du lære:

  •      Om konsekvensene av dårlig nettkvalitet
  •      Hvordan du kan måle og identifisere nettkvalitetsparametere effektivt

   

  Webinaret er perfekt for:

  •       Elektroingeniører
  •       Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

   

  • 03-06-2019
  • 10:00 - 11:00
  • Online
  Register


  Webinar: Finn elektriske energitap med termografi

  Dette webinaret tar for seg bruk av termokameraer for å finne elektriske energitap. Vi fokuserer på å finne feil i elektrisk utstyr som kabler, koblinger, sikringer, brytere, transformatorer, motorer osv., feil som kan assosieres med unormale elektriske energitap.

  I løpet av webinaret vil du lære:

  Vårt mål er å gi deg en god introduksjon til mulighetene et termokamera har til å finne feil i belastet elektrisk utstyr, uten at produksjonen forstyrres. Dette er ikke ment som en full trening.

  Webinaret er perfekt for:

  ·         Elektrikere

  ·         Elektroentreprenører

  ·         Elektroingeniører

  ·         Vedlikeholdsansvarlige på anlegg

  ·         Ansvarlige for energiforbruk

   

  • 03-06-2019
  • 13:00 - 14:00
  • Online
  Register


  Dette webinaret tar for seg hva nettkvalitet er og hvordan den kan se ut i virkelige situasjoner. I tillegg ser vi litt på relaterte forskrifter og normer. Mest fokus legger vi på måling av relevante parametere, hva som må måles og hva slags typer instrumenter som er egnet. Det viktigste deretter er å korrelere målingene til fenomener av nettkvalitet.

  I løpet av webinaret vil du lære:

  •      Om konsekvensene av dårlig nettkvalitet
  •      Hvordan du kan måle og identifisere nettkvalitetsparametere effektivt

   

  Webinaret er perfekt for:

  •       Elektroingeniører
  •       Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

   

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software