Haluatko ymmärtää sähkölaatuparametrit ja niiden merkitykset?

Sähkönlaadun seminaarit

Ammattilaiset, jotka haluavat tietää sähkölaadun mittaamisesta sähkönjakeluverkoista tai sähköhäiriöiden havaitsemisesta laitoksessaan, voivat oppia pienentämään sähkölaskua ja pidentämään laitteen käyttöikää osallistumalla Fluken sähkönlaatuseminaareihin.

Seminaarissa käsiteltävät asiat:

  • Johdanto sähkönlaadun periaatteisiin
  • Välkyntä, transientit, voltit, ampeerit ja hertsit
  • Kuormitustutkimukset
  • Laitosten, toimistojen ja kotien energiankulutus
  • Epäsymmetria, harmoniset ja epäharmoniset yliaallot
  • Verkon signaalijännitteet, jännitekuopat ja -kohoumat

Keille seminaari on tarkoitettu:

  • Laitoksen huoltohenkilökunta
  • Kunnossapitoinsinöörit
  • Energiakonsultit
  • Sähköalan insinöörit
14-12-2017 10:00 • Espoo, Luomannotko 6, 02200 ESPOO (Yleiselektroniikka Oyj:n tiloissa)

For questions or comments please email us at: fluke.academy@Fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at DANAHER

Powered by Wild Apricot Membership Software