Ønsker du at spare penge på energiregningen og forlænge dine maskiners levetid?

Seminarer om spændingskvalitet

Specialister, der gerne vil vide, hvordan de kan opsætte en belastningsundersøgelse, hvordan de kan måle spændingskvaliteten fra elværket, eller hvordan de registrerer forstyrrelser i deres anlæg, kan nu deltage i Flukes seminarer om spændingskvalitet og lære, hvordan de sparer penge på elregningen og forlænger deres maskiners levetid.

Hvad du lærer på seminaret:

  • Introduktion til principperne for spændingskvalitet
  • Flimren, indsvingningsstrøm, Volt, Ampere og Hertz
  • Belastningsundersøgelser
  • Energiforbrug i anlæg, kontorer og private hjem
  • Hvordan man måler ubalance, harmoniske svingninger, interharmoni
  • Signaler, spændingsfald og udsving i lysnettet

Perfekt til:

  • Anlægsadministratorer
  • Vedligeholdelsesingeniører
  • Energikonsulenter
  • Effektingeniører

For questions or comments please email us at: fluke.academy@Fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at DANAHER

Powered by Wild Apricot Membership Software