Zajímají vás výhody termografie pro zdokonalení postupů údržby?

Seminář Jak používají termografii profesionálové vám nabídne praktické tipy

Seminář je zaměřen na možnosti využití termálního zobrazování pro identifikaci závad vašeho zařízení za normálních pracovních podmínek, na nových nebo stávajících instalacích. Naši specialisté vám ukáží rozdíl mezi normálními vizuálními snímky ainfračervenými nebo termálními snímky a vysvětlí vám výhody jejich využití pro účely údržby. Uvidíte skryté defekty již u nových instalací nebo instalací, které jste právě opravili. Termokamera vám umožní spatřit dosud neznámé problémy a přijmout příslušná opatření pro eliminaci budoucích potíží, ušetřit čas i peníze. Ukážeme vám na praktických příkladech jak je snadné lokalizovat vadné spoje a další komponenty a zdokumentovat

Co se naučíte  během semináře:

  • Porozumíte rozdílu mezi vizuálním snímkem a termosnímkem
  • Poznáte, co tento rozdíl znamená pro vaši schopnost najít skryté elektrické defekty, např. vadné spoje
  • Uvědomíte si některé limity termálního zobrazování
  • Seznámíte se běžnými typy defektů vysokonapěťových, středněnapěťových a nízkonapěťových obvodů, zjistitelných termokamerou
  • Objevíte výhody termálního zobrazování pro zdokonalení postupů údržby
  • Dozvíte se řadu tipů pro používání termokamer Fluke, které vám pomohou odhalovat elektrické defekty

Ideální pro:

  • Techniky/inženýry přístrojů
  • Techniky/inženýry procesů
  • Elektrotechniky a elektroniky v oboru procesních přístrojů
  • Všechny techniky v oboru řízení automatických procesů

 

Připravované akce

No upcoming events

Thermography Trainings in Europe

No upcoming events

Thermography Trainings in Middle East

No upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software