Zajímají vás možnosti snížení nákladů na energie a prodloužení provozní životnosti zařízení?

Semináře Kvalita elektrické energie

Profesionálové, kteří chtějí vědět jak mohou vypracovat rozbor zátěže, jak měřit kvalitu dodávané elektrické energie nebo jak lze detekovat poruchy ve svých podnicích, se nyní mohou zúčastnit semináře Kvalita elektrické energie a naučit se snížit náklady na energii a prodloužit životnost vybavení.

Co se naučíte  během semináře:

  • Úvod do principů kvality elektrické energie
  • Flicker (mihotání světel), přechodné jevy, napětí, proud a frekvence
  • Studie zatížení
  • Spotřeba energie v provozech, kancelářích a domácnostech
  • Jak měřit nevyváženost, harmonické, interharmonické
  • Signály v rozvodné síti, poklesy napětí a překmity

Ideální pro:

  • Správce objektů
  • Techniky údržby
  • Energetické konzultanty
  • Energetiky

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software