Zajímají vás možnosti snížení nákladů na energie ve vašem podniku?

Seminář společnosti Fluke Principy měření energie vám pomůže odhalit a vyčíslit plýtvání energií

Účty za elektřinu vám řeknou, kolik energie spotřebováváte – pokud je čtete. Ale neřeknou vám, kde a jak je tato energie využívána, ani ve kterém části dne – a bez znalostí spotřeby systémů jednotlivých budov a nákladů na procesy skutečně nemůžete činit podložená rozhodnutí co je třeba změnit, opravit nebo modernizovat.

Co se naučíte během semináře:

 • Strategie vedoucí ke snížení účtů za elektřinu
 • Jak pomocí přístrojů odhalit a vyčíslit plýtvání energií
 • Měření a záznam spotřeby energie
 • Identifikace a měření běžných druhů plýtvání ve výrobních procesech
 • Odhalování plýtvání energií pomocí detekce a analýzy vibrací
 • Kalkulace nákladů na stlačený vzduch
 • Měření nevyváženosti napětí a kalkulace ztrát
 • Stanovení energetických nákladů na ventilaci
 • Jak snížit náklady na systémy HVAC

Ideální pro:

 • Provozní techniky údržby
 • Energetické konzultanty a techniky OEM
 • Správce objektů
 • Techniky elektromontážních společností
 • Energetické inspektory

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software