Zajímá vás minimalizace prostojů a úspora nákladů?

Seminář Řešení problémů s motory a pohony vám pomůže s rozhodováním

Obsah tohoto semináře je zaměřen na pomoc technikům údržby (elektromechanikům, elektrotechnikům) efektivněji řešit problémy s motory a motorovými pohony, výrazně omezit prostoje a redukovat účty za nákladné opravy. Po dokončení školení by technik měl být schopen činit důležitá rozhodnutí směřující k rychlé identifikaci závady na úrovni komponentu a zajistit rychlou a efektivní opravu. Technik bude schopen také určit, zda je problém způsoben jednoduchou poruchou součásti, instalací nebo zda příčina problému tkví v přímo v aplikaci.

Co se naučíte během semináře:

  • Rychle identifikovat závadu na úrovni komponenty
  • Provádět rychlé a nákladově efektivní opravy
  • Diagnostikovat problém (jde o závadu součásti, instalace, nebo je příčinou problému aplikace?)
  • Rozpoznávat typické poruchové stavy v systémech motorů
  • Používat klíčové techniky měření a řešení problémů
  • Základy interpretace výsledků

Ideální pro:

  • Techniky údržby (elektromechaniky, elektrotechniky)

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software